Verzenden en terugsturen

Verzenden van uw pakket

De pakketten worden over het algemeen binnen de 2 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Ze worden via BPost verzonden met tracking en drop-off zonder handtekening . Pakketten kunnen ook via Carrier worden verzonden en geleverd tegen handtekening. Gelieve met ons contact op te nemen voor dat u deze manier van levering kiest, omdat dit extra kosten met zich meebrengt. Welke verzendingskeuze u ook  kiest, sturen wij u een link om uw pakket online te volgen.

Verzendingskosten omvatten behandelings- verpakkings-  en portokosten. De voorbereidingskosten liggen  vast, terwijl de verzendkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van het pakket. Wij raden u aan om al uw artikelen te groeperen in één bestelling. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en voor elke van deze bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale aandacht bested voor breekbare voorwerpen.

De dozen hebben de juiste afmetingen en uw artikelen zijn goed beschermd.

De leveringskosten worden vóór de betaling aan de consument meegedeeld en gelden alleen voor levering in België, Frankrijk en Luxemburg.

Voor elke andere leveringplaats dient de consument contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op info@be-different.site.

De leveringen worden door Bpost uitgevoerd op het adres door de consument opgegeven bij zijn bestelling op de website "www.be-different.site".

De consument dient de zichtbaar goede staat en de conformiteit van de aan hem geleverde producten te vergelijken met de door hem bestelde producten.

De consument heeft het recht om een pakket te weigeren op het moment van de levering als hij een afwijking opmerkt met betrekking tot de levering (ontbrekende producten, beschadigde verpakking, enz.). Elke anomalie moet dan door de consument verplicht worden aangegeven op de leveringsbon onder de vorm van een handgeschreven vermelding, vergezeld van zijn handtekening. De vastgestelde anomalie moet per e-mail worden meegedeeld: info@be-different.site  binnen de 2 dagen  na datum van ontvangst van het pakket (datum van ontvangst van het pakket automatisch meegedeeld door BPost).

Om zijn weigeringsrecht te doen gelden, moet de consument de beschadigde of gebrekkige verpakking(en) openen in aanwezigheid van de vervoerder  en de beschadigde goederen laten terugnemen.

Indien de consument niet aan deze eisen voldoet, kan hij zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en hoeft de verkoper niet in te gaan op het verzoek van de koper om zijn weigeringsrecht uit te oefenen.

Als de consument het pakket per ongeluk heeft geweigerd, kan hij vragen om het terug te sturen door de portokosten voor de nieuwe verzending  vooraf te betalen. Er zullen portokosten moeten worden betaald, zelfs voor bestellingen waarvoor ten tijde van de bestelling portokosten werden aangeboden.

In geval van een leveringsfout (indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving) moet elk terug te betalen product  in zijn geheel, in de originele verpakking en in perfecte staat per post naar Be-Different worden geretourneerd.

Elk gebrek dat het gevolg is van een onhandigheid van de koper is niet toe te wijzen  aan de verkoper.

Deadlines

Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de verkoper zich ertoe de producten binnen de 2 tot 10 werkdagen te leveren na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

De leveringstermijnen kunnen variëren in geval van overmacht (staking, slecht weer, ...).

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan alleen ingeroepen worden als de vertraging belangrijk is en als deze te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

De consument zal geen beroep kunnen doen op de leveringstermijnen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering in te stellen.

Terugkeer en herroepingsrecht

Deze bepalingen gelden alleen voor consumenten die online aankopen doen.

Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving kan de consument binnen 14 dagen na het in ontvangst nemen van het product een herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgave van redenen.  Wanneer deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan hij dit melden:

Indien hij geen klantaccount heeft op de online shop www.be-different.site: door middel van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op het volgende adres of door te klikken op de volgende link: http://be-different.site/pdf/Formulaire-de-retractation.pdf, dat zal worden afgedrukt en verzonden, voorafgaand aan de terugzending van het pakket, per e-mail naar info@be-different.site.

Als hij een klantaccount heeft op de online shop www.be-different.site: rechtstreeks vanuit zijn klantenzone via zijn bestelhistoriek, door de bij de bestelling horende regel te selecteren, de artikelen te selecteren, de reden van de terugzending te specificeren en op de knop "product retourneren" te klikken.

Bovendien moet de consument binnen de 14 dagen nadat de beslissing van het herroepingsrecht is genomen, het (de) product(en) waarvan hij heeft afgezien in perfecte staat terugsturen in de originele verpakking, samen met de factuur/leveringsbon, en dit op eigen kosten en risico sturen naar Be-Different adres Sentier du Bois Hanin 4 in 1473 Glabais, België.

De producten mogen niet gedragen zijn en mogen geen sporen vertonen van welke aard ook (make-up, parfum, waspoeder, enz.). Als de producten gedragen zijn of defecten vertonen als gevolg van oneigenlijk gebruik en ze niet meer de originele labels op hun oorspronkelijke plaats dragen, is er geen enkele terugbetaling mogelijk. Indien dit het geval is, wordt de retourzending geweigerd en betaalt de verzender de kosten voor het terugzenden van het pakket.

De consument moet de producten die niet bij hem passen per post terugsturen met een traceerbaarheid van het pakket. Zorg ervoor dat u het trackingnummer van uw retourzending bewaart dat eventueel kan worden opgevraagd.

Indien het geretourneerde pakket Be-Different niet bereikt, zal het niet mogelijk zijn om een onderzoek te starten met de leveringsdiensten om hen te vragen het pakket te lokaliseren en kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de terugbetaling of de omruiling van het (de) betrokken product(en).

De kosten van terugzending in geval van herroeping blijven volledig ten laste van de consument.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal de verkoper de betaalde bedragen binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending van de consument alleen per bankoverschrijving terugbetalen, ongeacht de oorspronkelijke wijze van betaling.